Психијатриска секција

Невролошка секција на медицински сестри и техничари

Педијатриска секција на медицински сестри при ЗМСТАМ

Секција на итна медицинска помош

Секција на пневмофтизиолошки медицински сестри и техничари

Секција на патронажни сестри

Секција на оториноларинголошки медицински сестри и техничари на Р. Македонија

Секција на акушерки на Република Македонија