Националното Здружение на Медицински Сестри, Техничари и Акушерки на Македонија (ЗМСТАМ) е единствена професионална организација која ги претставува сестрите, акушерките и сестринството, промовира добра пракса и има за цел да придонесе во обликувањето на здравствените политики.

Посветени да обезбедат соодветен сестрински и акушерски персонал со добри клинички вештини и образование, ЗМСТАМ е посветена да ги застапува интересите на сестрите и акушерките, како и на пациентите.

ЗМСТАМ е најсилниот глас на сестринската професија. Седиштето на организацијата е во Скопје.

Прочитајте повеќе...