Анестетичарската секција ги претставува гледиштата на сите анестетичари во Република Македонија. Членството е отворено за сите медицински сестри - анестетичари или поврзани медицински дисциплини, како интензивна нега и реанимација, во Р. Македонија и пошироко. Мотото на секцијата е in somno securitas, односно сигурност во сонот. Тоа е главниот стремеж на анестетичарската секција - сигурност во анестезијата.

Анестетичарската секција има за цел да ја промовира и унапредува едукацијата и истражувањата во областа на анестезијата, како и професионалните аспекти на специјалноста и засегање за секој индивидуален анестетичар.


Активности

  • Анестетичарска средба - „Медицинска сестра анестетичар - вчера, денес и утре“ - 21.04.2018, Хотел Белви, Скопје
    Повеќе информации

 


 

Публикации

ПРОЦЕНА НА ДИШЕН ПАТ ВО ИТНИ СЛУЧАЕВИ

обезбедување на дишен пат-ремедика

Sosolceva_Acute obstruction in children

Burnout Slavica TS

 

Претседател:
Гордана Милошевска

Заменик претседател:
Катерина Ѓорѓевиќ

Секретар:
Живка Михајловска

Извршен одбор:
Јасмина Аговиќ
Андроники Бибовска
Петрана Ванова
Јуле Казанџиска
Љубица Спирковска
Верица Ќосевска
Биљана Филипоска
Менка Цветкоска
Катерина Шаклева