Секција на офталмолошки медицински сестри и техничари на Македонија

Претседател:
Александара Крвавац