Хируршката секција се залага за унапредување и ширење на познавањата во сферата на хирургијата. Хируршките медицински сестри имаат огромна одговорност во припремата, во текот на операциите и по нивното извршување.

Секцијата на хируршки сестри при ЗМСТАМ претставува единствена организација во нашата држава посветена на практиката на хируршко сестринство. Нашата мисија е да се промовира совршеност во хируршката нега.


Активности

 

Претседател:
Виолета Котевска

Потпретседател:
Аница Миленковска

Генерален секретар:
Соња Ачковска

Организациски одбор:
Златка Јовановска
Азра Кавазовиќ
Сузана Цветковска