ЗМСТАМ дозволува слободен пристап до нашите публикации, документи, кодекси, водичи и упатства. 

ЗМСТАМ издава публикации за своите членови, кои се достапни и за сите заинтересирани колеги и колешки. 

Овие публикации содржат оригинални содржини за сите аспекти од одделите застапени од страна на секциите на ЗМСТАМ.

12 МАЈ – Меѓународен ден на сестрите
12 МАЈ – Меѓународен ден на сестрите
5 МАЈ – Меѓународен ден на акушерката