ЗМСТАМ

Секции при ЗМСТАМ

ЗМСТАМ е сочинето од многубројни секции, во кои членуваат медицински работници од посебните оддели во своите установи.

Секоја секција има свои членови и организациска структура, кои спроведуваат активности посветени на нивната област во здравството, со цел подобрување и унапредување на комуникацијата помеѓу колегите, спроведување средби , едукации и работилници, споделување на искуства и знаења итн.

Доколку сте наш/а колега/колешка, контактирајте нѐ за зачленување во секцијата од вашиот оддел, или пак бидете основач на нова секција, која сеуште не е застапена при ЗМСТАМ.