ЗМСТАМ

Публикации

ЗМСТАМ дава отворен пристап до нашите публикации, документи, кодекси, водичи и упатства. 

ЗМСТАМ издава публикации за своите членови, кои се достапни и за сите заинтересирани колеги и колешки.

Овие публикации содржат оригинални содржини за сите аспекти од одделите застапени од страна на секциите на ЗМСТАМ.

Можете да ги прегледате подолу, а за преземање на дигитални или физички копии, контактирајте нѐ.

Доколку документите не се вчитуваат (гледате само бела позадина), кликнете “Refresh” на страницата.