Добредојдовте на новиот портал на ЗМСТАМ. 🇲🇰

Од независноста на Република Македонија, нашето здружение се бори за интересите на сите медицински сестри, техничари и акушерки. Од застапување на медицинските работници, до развој на нивните кариери, погледнете како ЗМСТАМ се залага за напредок на овие професии и подобрувањето на здравствената нега за сите.

ЕДНА ПРОФЕСИЈА - ЕДЕН ГЛАС!

За нас


Националното Здружение на Медицински Сестри, Техничари и Акушерки на Македонија (ЗМСТАМ) е единствена професионална организација која ги претставува сестрите, акушерките и сестринството, промовира добра пракса и има за цел да придонесе во обликувањето на здравствените политики.

Посветени да обезбедат соодветен сестрински и акушерски персонал со добри клинички вештини и образование, ЗМСТАМ е посветена да ги застапува интересите на сестрите и акушерките, како и на пациентите.

ЗМСТАМ е најсилниот глас на сестринската професија. Седиштето на организацијата е во Скопје.

Прочитајте повеќе...

homepage holder 3


ЗМСТАМ е сочинето од многубројни секции, во кои членуваат медицински работници од посебните оддели во своите здравствени установи.

Секоја секција има свои членови и организациска структура, кои спроведуваат активности посветени на нивната област во здравството, со цел подобрување и унапредување на комуникацијата помеѓу колегите, спроведување средби , едукации и работилници, споделување на искуства и знаења итн.

Доколку сте наш/а колега/колешка, контактирајте нѐ за зачленување во секцијата од вашиот оддел, или пак бидете основач на нова секција, која сеуште не е застапена при ЗМСТАМ.

Секции при ЗМСТAM

homepage holder 2


ЗМСТАМ дава отворен пристап до нашите публикации, документи, кодекси, водичи и упатства. 

ЗМСТАМ издава публикации за своите членови, кои се достапни и за сите заинтересирани колеги и колешки.

Овие публикации содржат оригинални содржини за сите аспекти од одделите застапени од страна на секциите на ЗМСТАМ.

Кликнете подолу за да ги прегледате, а за превземање на дигитални или физички копии, контактирајте нѐ.

Прочитајте повеќе